Twoje wyniki wyszukiwania

Polityka prywatności

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 

 1. Administratorem danych, w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2006 r. o ochronie danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu jest pośrednik Dagmara Kulesza z siedzibą w Nowa Iwiczna 05-500, ul. Graniczna 33B, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6641149756, REGON: 146295545; posługującą się nazwą Novel House oraz pośrednik Renata Gajewska z siedzibą w Warszawie 02-791, przy ulicy Stryjeńskich 19 m 427 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP 1181859582 REGON 365360129 posługującą się nazwą Novel House.
 2. Zebrane dane będą przetwarzane przez Administratora w celach realizacji usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (kontakt z klientem agenta biura, podpisanie umowy pośrednictwa, rozliczenie z biurem nieruchomości, realizacja wymogów księgowo-podatkowych, zgoda na prezentacje nieruchomości wymienionej w umowie, kontakt mailowy z klientem)
  1. marketingu usług własnych oraz podmiotów współpracujących (np. kredyty w banku, kontakt z notariuszem)
  2. wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną – za zgodą klienta
  3. subskrypcji newslettera – za zgodą klienta
 3. Dane osobowe klienta będą udostępniane lub powierzane innym odbiorcom (biuro notarialne, biuro księgowo-kadrowe, biuro prawne, bank, inne biuro nieruchomości w ramach współpracy, firmy dostarczające programy zarządzania biurem oraz narzędzia informatyczne wykorzystywane na stronach internetowych (Otodom, Gratka, Nieruchomości-online, www.sas.nieruchomosci.pl, OLX, MLS).
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda udzielona przez klienta lub ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia niezbędnych działań przed jej zawarciem, oraz prawnie uzasadniony cel administratora (marketing bezpośredni –należy pod tym rozumieć działania bezpośrednie lub za pośrednictwem tradycyjnej korespondencji wysyłanej listem, oraz na potrzeby ewentualnych roszczeń).

Art.6 ust.1 lit.a,b,f

 1. Dane osobowe będą przechowywane na czas realizacji usługi lub dłuższy, jeśli jest prawnie uzasadniony (5 lat licząc od końca roku rozliczeniowego na potrzeby urzędu skarbowego, 10 lat przewidziane dla przedawnienia roszczeń).
 2. W przypadku, jeśli umowa pośrednictwa nie zostanie z klientem zawarta dane osobowe zostaną trwale usunięte z bazy danych (lub będą przetwarzane na potrzeby realizacji innych celów – np. przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych, dla subskrypcji newslettera, – na które osoba powierzająca dane osobowe musi wyrazić zgodę).
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do podjęcia działań mających na celu zawarcie umowy i/lub zapewnienia realizacji zapisów i postanowień umowy między stronami.
 4. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do osób trzecich.
 5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie. Sprzeciw wobec przetwarzania danych jest równoznaczny z zaprzestaniem realizacji zapisów i postanowień umowy między stronami.
 6. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
 7. Przysługuje Państwu prawo do bycia zapomnianymi oraz do przeniesienia swoich danych.
 8. Pani/Pana dane będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu (art.22 ust 1 i 4) w celu doboru spersonalizowanej oferty spełniającej oczekiwania i warunku klienta.
 9. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia warunków, o których mowa powyżej lub przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

 1. Oświadczenie oraz wyrażenie zgody:
  1. Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej.
  2. Na podstawie art. 6 ust.1 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu: Prowadzenia przez Pośrednika Dagmarę Kuleszę działań wymienionych w podpisanej umowie pośrednictwa, mających na celu sprzedaż/ wynajem/ poszukiwanie nieruchomości wymienionej w umowie.

Porównaj oferty